Privacyverklaring Deltion LAN
Deltion College gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Hieronder vertellen we hoe we dat doen.

Website
Op deze website houdt Deltion algemene, anonieme bezoekgegevens bij. Met de resultaten daarvan
kunnen we de inrichting van de website optimaliseren.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Deltion gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies op deze website die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een bestandje dat op de harde schijf van de computer
wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Beeldmateriaal
Deltion besteedt haar uiterste zorg aan het beeldmateriaal op de website. Bij evenementen en
schoolactiviteiten van Deltion worden soms foto’s door ons gemaakt, die op onze website of sociale
media kunnen worden geplaatst. Het gaat daarbij steeds om algemene beelden (geen close-ups). Als
je bezwaar hebt tegen een foto op de website, stuur dan een bericht aan privacy (at) deltion.nl.

Deelnemer
Via deze website kun je je aanmelden voor deelname aan de Deltion LAN-party. Als je bij Deltion aan
een activiteit wilt deelnemen, hebben wij gegevens van je nodig. Hier lees je hoe dat precies gaat en
wat wij met je gegevens doen. Alle persoonlijke gegevens die wij van je nodig hebben, worden
zorgvuldig verwerkt volgens de geldende wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Persoonsgegevens die wij van je verwerken
Voor deelname aan de LAN-party hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

 • Voor- en achternaam*
 • Gebruikersnaam*
 • E-mailadres Deltion (met studentnummer)*

Verder willen we graag een extra mogelijkheid om in contact te komen en inventariseren van welke
opleidingen de deelnemers komen. Daarvoor willen we graag aanvullend de volgende gegevens
weten:

 • Telefoonnummer
 • Opleiding
 • Klas

Ten slotte verzamelen we de volgende informatie:

 • IP-adres

* verplichte velden

Wij verzamelen uitsluitend gegevens die nodig zijn voor deelname aan het genoemde evenement.
Het IP-adres wordt geregistreerd om misbruik/spam tegen te gaan.

Waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken
Wij hebben jouw gegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • je deelname/inschrijving c.q. toegang tot het evenement
 • het innen van vergoedingen/entree- of deelnamekosten
 • mogelijkheid tot contact (bijvoorbeeld als het evenement wordt verplaatst of afgelast)
 • je de mogelijkheid te geven een account aan te maken
 • je eenmalig benaderen voor evaluatie

Wie jouw gegevens kunnen inzien
Onze medewerkers hebben toegang tot je gegevens waar dit nodig is voor de uitvoering van het
evenement. We sluiten een zogenaamde verwerkersovereenkomst af met bedrijven die wij inhuren
om je persoonsgegevens te verwerken. Dit schrijft de wetgeving voor, en het geeft ons bovendien de
middelen om ervoor te zorgen dat de verwerking op een veilige wijze plaatsvindt waarbij je privacy
wordt gerespecteerd.

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van je gegevens en privacy serieus en nemen algemeen geaccepteerde
passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Wij toetsen onze maatregelen voortdurend aan de eisen van de accountant.
Ook stemmen wij deze onderwerpen samen met andere onderwijsinstellingen af. Zie voor meer
informatie hierover: informatiebeveiliging saMBO-ICT

Bewaren en vernietigen
Wij vernietigen je persoonsgegevens als wij die niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij
je gegevens verzamelden. Dit doen we zo snel als redelijkerwijs mogelijk, maar uiterlijk na twee jaar.
Uitzonderingen hierop zijn die persoonsgegevens waarvoor een wettelijk verplichte bewaartermijn
geldt. Om je voor het volgende LAN-evenement te kunnen uitnodigen, hanteren een bewaartermijn
van twaalf maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om de gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten aanpassen of in
sommige situaties te laten verwijderen. Daarvoor stuur je e-mail naar privacy (at) deltion.nl. Wij
reageren zo snel mogelijk op zulke verzoeken, maar uiterlijk binnen vier weken.

Vragen
Deltion behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Mocht je vragen hebben
over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar privacy (at) deltion.nl